با قرارداد مالکيت زماني رکسان ، در کربلا صاحب خانه شويد

معرفي هتل

انواع دوره هاي زماني هتل رکسان

شرايط واگذاري واحد ها در هتل رکسان و در قالب حق انتفاع در يک سال قمري به 50 هفته تقسيم شده است. هر دوره اقامتي به مدت يک هفته مي باشد و با توجه به مناسبت هاي بازه زماني و اهميت دوره دسته بندي شده است، در اين قسمت مي توانيد با بررسي انواع بازه هاي زماني و بررسي شرايط قيمتي نسبت به انتخاب واحد اقامتي در هر دوره تا 50 سال آينده از حق مالکيت زماني آن بهرمند شويد

انواع اتاق هاي هتل

  • >

امکانات هتل رکسان

اخبار پروژه رکسان